Ephesians Class

11-28-2018 - Ephesians Part 31

Sunday, 11/28/18 | Ephesians 6:21-24
Series: Ephesians Class
Preacher: Eddie White

11-14-2018 - Ephesians Part 30

Sunday, 11/14/18 | Ephesians 6:10-20
Series: Ephesians Class
Preacher: Allen Thomas

11-07-2018 - Ephesians Part 29

Sunday, 11/07/18 | Ephesians 6:10-12
Series: Ephesians Class
Preacher: Eddie White

10-24-2018 - Ephesians Part 28

Sunday, 10/24/18 | Ephesians 5:31-6:9
Series: Ephesians Class
Preacher: Allen Thomas

10-17-2018 - Ephesians Part 27

Sunday, 10/17/18 | Ephesians 5:21-33
Series: Ephesians Class
Preacher: Eddie White

10-10-2018 - Ephesians Part 26

Sunday, 10/10/18 | Ephesians 5:21-33
Series: Ephesians Class
Preacher: Eddie White

10-03-2018 - Ephesians Part 25

Sunday, 10/03/18 | Ephesians 5:15-21
Series: Ephesians Class
Preacher: Allen Thomas , Preacher: Eddie White

09-26-2018 - Ephesians Part 24

Sunday, 09/26/18 | Ephesians 5:7-14
Series: Ephesians Class
Preacher: Allen Thomas

09-12-2018 - Ephesians Part 23

Sunday, 09/12/18 | Ephesians 4:17-5:2
Series: Ephesians Class
Preacher: Eddie White

09-05-2018 - Ephesians Part 22

Sunday, 09/05/18 |
Series: Ephesians Class
Preacher: Allen Thomas

FILTERS SERMONS BY:

SERIES